… през есента

есен, шарколес

Звън – в подскока на синигер
Хрип – през утринна мъгла
Скок – листата на купчина
Бляс – окото на роса

Лист – по шапката се плъзнал
Кал – в подметка и педал
Спираш, дишаш и попиваш
На есента кристалния вокал…

/Flo, 10.2016/

3 Comments so far

  1. vilford on October 14th, 2016

    Красота!

  2. deni4ero on October 25th, 2016

    Оставаш без думи …

  3. deni4ero on October 26th, 2016

    Оставяш, исках да кажа. Оставяш без думи!

Leave a reply