Archive for July, 2011

Цветовете на деня

morning glory

~~~
Утро разтваря
Сетивата на деня
Ще те чуя ли?

pink beauty

В коприна и мед
Раздипля се пладнето
А пчелите спят

шепа светлина

Пазя пламъка
Нощта ще роди утро –
прероден залез

Реката и облаците

/една приказка от Thich Nhat Hanh/

clouds floating

Имало едно време една красива река, лъкатушеща между хълмове, гори и ливади. Тя се родила като жизнерадостен ручей. Изворът и винаги танцувал и пеел, докато се спускал от висините на планината. По това време, реката била още твърде млада, но постепенно се укротила, когато се спуснала в низината. Искала да намери път към океана. Станала пълноводна река, научила се как да изглежда красива като прави грациозни извивки между хълмове и ливади.
Read more »

Lawrence

Lawrence panorama

Мислех си, че първия ден след пристигането ни, ще мине в спане до обяд, с наваксване на осемчасовата разлика. Нищо подобно! Въпреки плътно спуснатите щори, ослепителният ден успя да проникне, пък дори и само с приятно нагрятия възДух. Понеже веднага спрях климатика в стаята на хотела (тия хора са луди! във фоайето беше 18 градуса и преходът от външните 45 направо удря в главата), топлината успешно си проправи път през барикадата от безумно много на брой възглавници, до леглото, достойно по размери за Санта Клаус, барабар с впряга!
Read more »

Min’ha agua

minha aqua pura y bela

* * *
Все същият си – като водата!
Чиста, естествена, утоляваща
Все същата – жаждата ми!
Благодаря Ти, че смени рехавия съд
От който се страхувах капка да не изтърва
С две шепи спуснати – по течението на река

/Flo, 07.2011/

На път към родината на Дороти

al aire

Скоро не съм препрочитала тази много любима книга, но първото за което се сетих като видях къде се намира мястото на следващата ни конференция, беше въртящата се в не много ласкавата прегъдка на циклона, къщичка на Дороти. Вярно, че по това време, през май, имаше и тревожни новини за смерчове в Канзас и околията, та честно казано, със страх си мислех, че ще ми се наложи да отпътувам и аз в тая посока, пък макар и само за една седмица. Е, за мое (и ваше ;) ) успокоение – вече съм тук, в Лоурънс (Lawrence), небето е като излъскано, а слънцето безмилостно пържи червените покриви и тухлите на сградите, направени така, че да пресъздават историческия дух на древни замъци (не много успешно). Във всеки случай – ветрец има, колкото да ти грабне потта, която веднага ти избива от тези 40+ градуси (по целзий, все пак).
Read more »

Под дъжда

под дъжда

“Няколко души ми разказваха една история за хора, които са чули вълшебна музика в два часа сутринта, в първия ден на Новата година. Нещо повече, всички твърдяха, че хората са я чували отново на всеки осми ден след това. Описвали са много точно кога и къде са я долавяли.

dewdrop

Някои се смееха, приемаха случилото се за измама на вятъра, но аз не съм склонен да го приема или отхвърля без доказателства. Небето и земята са пълни с мистерии. Всички ние знаем историите за танцуващите девойки, които всяка сутрин сипят роса от небесната шир.

dancing trees

Може би в душите, които наблюдават от коридорите на небесата и виждат покоя на този свят, извира музика, призвана да дарява радост. И може би ние, които не успяваме да я чуем, сме оглушали от собствените си страдания.”

/Кобаяши Исса/