The Gypsy


The Gypsy

(Deep Purple, “Stormbringer“, 1974)

Tell me gypsy, can you see me
In your crystal ball
I’m asking you what can I do
My back’s against the wall
And I can’t hold on much longer
So I’ve come to you, my friend
For now my life seems at an end

I came to see you once before
One hundred years ago
You took my hand and broke the spell
That should have let me go
But my years have gone so slowly
So I’m here again my friend
For now my life is at an end


Циганката

Можеш ли да ме видиш, кажи
Циганко, в кълбото си кристално
Какво да направя, помогни
С гръб притиснат до стената
Няма дълго още да изтрая
Затова, приятелко, при теб дойдох
Май виждам на живота си края

Идвал съм при тебе и преди
Сякаш преди сто години
Ръката ми взе, прокобата разруши
Би трябвало това да ми помогне
Но бавно годините тънат в безкрая
И ето ме пак, приятелко моя
Че животът ми е към края

No Comment

No comments yet

Leave a reply