Лоза

Жадна лоза, есенна

Кого ли чакаш — пламнала и дива?

Ръце в косите ти вятър да повикат

И зърната някой с устни да открие

Сладост и мъзга да извика и изпие

/Flo, 11.2008/

No Comment

No comments yet

Leave a reply