Съзерцание

DSC6725_rt

2 Comments so far

  1. Nick Angelow on March 21st, 2023

    миг на съзерцание …

  2. Geri on March 22nd, 2023

    ,… сред този шумен, миризлив и цветен човешки хаос :)

Leave a reply