Маршът на Ентите

утро

На щурм, на щурм, със гръм и шум!
Към Гербергард! Към Гербергард!
Та бил макар с бюджет прекрасен
Във пропастта е пътят ясен
Че народът як и търпелив
Бюджет заслужи не страхлив
Със зид от малък дефицит
А дяволът – в детайла скрит
Петарка за науката не дава
Студентски такси тайно повишава
Че колкото по-прост електората
По-леко управляваш му съдбата

феодален дъб

Затуй вървим, вървим на рат
Със клони, камъни и сопи
Със знания, със хъс и опит
Когато кротко правдата си дирим
Намираме все вашите секири!
Но вече няма – в лист и ствол
От корена е гняв пробол
Сърца кипят – вървим на рат!
Към враг без ум
Със гняв на щурм!

/неизвестен поЕнт от Трета епоха (Герберларий)/

2 Comments so far

  1. Николай Цветков on November 9th, 2011

    Пожелавам истинско спечелване на битката! :)

  2. Geri on November 9th, 2011

    Благодарности от сърцевината на всички фиданки (осмелили се да пуснат корен при нас), среднолетни дъбчета и феодални буки :D :*

Leave a reply