Реката


Boat on the River
/Stix/

Take me back to my boat on the river
I need to go down, I need to come down
Take me back to my boat on the river
And I won’t cry out any more

Time stands still as I gaze in her waters
She eases me down, touching me gently
With the waters that flow past my boat on the river
So I don’t cry out anymore

Oh the river is wise
The river it touches my life like the waves on the sand
And all roads lead to tranquillity base
Where the frown on my face disappears

Take me down to my boat on the river,
I need to go down, won´t you let me go down
Take me back to my boat on the river
And I won’t cry out anymore.
And I won’t cry out anymore


Върни ме на моята лодка
искам да се спусна по реката
да се върна сред тези води
Не ще поискам друго от съдбата

Във водата се вглеждам и времето спира
Докосва ме нежно и леко ме носи вълна
когато покрай лодката завива…
Какво да искам друго от мига!

А реката е мъдра, дълбока
Докосва живота, тъй както пясъка вълна
Всички пътища водят до тихия пристан
заличил от лицето ми всяка тъга

На моята лодка ме върни
Трябва да се спусна по реката
Не ме ли пускаш? Остави…
Друго няма да поискам от съдбата

No Comment

No comments yet

Leave a reply